คลังเร่งพิจารณาคดีภาษีหุ้นชิน

คลังเร่งพิจารณาคดีภาษีหุ้นชิน เรียกคณะกรรมการในอดีตมาขอข้อมูล ประเด็นไม่ยอมประเมินภาษีคดีหุ้นทักษิณ นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ประเมินการเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เร่งดำเนินการเรียกคณะกรรมการชุดต่างที่เกี่ยวข้อง

กับการกับการพิจารณาประเด็นภาษีในอดีตมาให้ข้อมูลว่ามีการพิจารณาอย่างไร ถึงทำให้กรมสรรพกรไม่ประเมินการเก็บภาษีจากอดีตนายกรัฐมนตรี “การไม่ประเมินภาษีอดีตนายกรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการจะเร่งสอบเพื่อส่งผลให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดวินัยร้ายแรงต่อไปหรือไม่” นายยุทธนา กล่าวว่า ที่ผ่านคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้สรุปประเด็นเรื่องการที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่ยื่นอุทธรณ์ศาลภาษีกับบุตรของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไปแล้วว่ามีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่มีระเบียบระบุชัดเจนว่าต้องการทำการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้สั่งให้กรมสรรพากรตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการประเมินภาษีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ทางกรมสรรพากรได้ประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นเมื่อปี 49 รวมทั้งค่าปรับและเงินเพิ่มจำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท โดยได้นำหนังสือไปประเมินเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา ก่อนหมดอายุความ 10 ปี ในวันที่ 31 มี.ค. 60. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews